Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 10-02-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 09)
14-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. (từ trang 10 đến trang 13)
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 14 đến trang 22)
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều. (từ trang 23 đến trang 45)
08-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009. (từ trang 46 đến trang 49)
15-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2009 trên địa bàn quận Ninh Kiều. (từ trang 50 đến trang 54)
09-01-2009 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại lô số 7B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 55 đến trang 59)
09-01-2009 Quyết định số 83/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 và bộ phận phụ trách các nhiệm vụ thuộc Đề án 112 từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 60 đến trang 61)
09-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ để tính khấu trừ tiền sử dụng đất đối với dự án khu dân cư lô 11D Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Thịnh đầu tư. (từ trang 62 đến trang 65)
12-01-2009 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 68)
14-01-2009 Quyết định số 98/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án chợ số 2 xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đối với DNTN Hoàng Nguyên. (từ trang 69 đến trang 70)
14-01-2009 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường lộ giới 47m tại Khu đô thị Nam Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 81)
14-01-2009 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng Quảng trường Phong Điền huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 84)
14-01-2009 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Thép sông Hậu chuyển mục đích sử dụng đất. (từ trang 85 đến trang 87)
20,063,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner