Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 25-01-2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực. (từ trang 04 đến trang 06)
15-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 07 đến trang 08)
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 09 đến trang 19)
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Cái Răng. (từ trang 20 đến trang 45)
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 46 đến trang 47)
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường. (từ trang 48 đến trang 49)
20-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng năm 2007 và những năm tiếp theo của quận Cái Răng. (từ trang 50 đến trang 54)
20-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 55 đến trang 59)
19-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007. (từ trang 60 đến trang 63)
25-12-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007. (từ trang 64 đến trang 70)
16-01-2007 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy các nội dung của Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 72)
16-01-2007 Quyết định số 94/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy các nội dung của Quyết định số 2916/QĐ-CT.UB ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 74)
17-01-2007 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 419 sử dụng xây dựng 04 Cống cấp 2 Tiểu Dự án Ô Môn - Xà No thuộc Dự án phát triển Thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Phong Điền và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 78)
18-01-2007 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát lũ Nam Đòn Dong - Bắc Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 79 đến trang 84)
22-01-2007 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn. (từ trang 85 đến trang 89)
22-01-2007 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. (từ trang 90 đến trang 94)
22-01-2007 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án hoạch định tuyến tham quan du lịch làng cổ Bình Thủy - Lộ Vòng Cung thành phố Cần Thơ. (từ trang 95 đến trang 99)
20-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thống nhất đề nghị lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng Cụm dân cư vượt lũ thành khu Dân cư và Tái định cư khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. (từ trang 100 đến trang 101)
20-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quyết định Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. (từ trang 102 đến trang 106)
20-12-2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. (từ trang 107 đến trang 110)
23-01-2007 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND quận Ô Môn về việc ban hành Quy định tổ chức đấu thầu thu phí năm 2007. (trang 111)
24,552,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner