Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-02-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 24)
21-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 25 đến trang 35)
21-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Ninh Kiều. (từ trang 36 đến trang 56)
21-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Ninh Kiều. (từ trang 57 đến trang 60)
08-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. (từ trang 61 đến trang 65)
02-02-2007 Quyết định số 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. (từ trang 66 đến trang 67)
05-02-2007 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trường Tiểu học Ngô Quyền quản lý sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo không kinh doanh tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1). (từ trang 68 đến trang 69)
06-02-2007 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao đất cho Trạm Y tế phường An Thới quận Bình Thủy sử dụng xây dựng Trạm Y tế. (từ trang 70 đến trang 71)
06-02-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng mở rộng vườn cò Bằng Lăng tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 73)
07-02-2007 Quyết định số 323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. (từ trang 74 đến trang 79)
08-02-2007 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 82)
07-02-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 83 đến trang 87)
09-02-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 88 đến trang 89)
08-02-2007 Công văn số 651/UBND-QH của Ủy ban nhân dân thành phố v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng. (từ trang 90 đến trang 92)
08-02-2007 Công văn số 652/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy mùa khô năm 2007 và Tết Nguyên đán Đinh Hợi. (từ trang 93 đến trang 95)
01-02-2007 Quyết định số 14/QĐ-SDL của Sở Du lịch v/v Ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong công tác phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp thẻ HDV và kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP. Cần Thơ. (từ trang 96 đến trang 101)
21-12-2006 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v quyết định chương trình giám sát năm 2007 của HĐND quận Ninh Kiều. (trang 102)
21-12-2006 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v bãi nhiệm đại biểu HĐND quận Ninh Kiều. (trang 103)
24,551,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner