Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 25-06-2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. (từ trang 05 đến trang 07)
13-06-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 08 đến trang 16)
08-05-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ninh Kiều và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường. (từ trang 17 đến trang 31)
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2007. (từ trang 32 đến trang 44)
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 45 đến trang 51)
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v thu - chi ngân sách năm 2006. (từ trang 52 đến trang 63)
20-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân loại đơn vị hành chính cấp xã. (từ trang 64 đến trang 69)
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v Xây dựng kế hoạch nâng cấp các công trình GTNT năm 2007. (từ trang 70 đến trang 72)
20-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền /v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 73 đến trang 80)
13-06-2007 Quyết định số 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). (từ trang 81 đến trang 86)
13-06-2007 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi và giao nhà số 158 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho Sở Thương mại quản lý để bố trí cho Đội Quản lý thị trường số 3 sử dụng làm trụ sở. (từ trang 87 đến trang 88)
13-06-2007 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao nhà số 81 đường Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế sử dụng làm trụ sở cơ quan. (từ trang 89 đến trang 90)
13-06-2007 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao nhà số 69 đường Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế sử dụng làm trụ sở cơ quan. (từ trang 91 đến trang 92)
13-06-2007 Quyết định số 1407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi và giao nhà số 29 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp sử dụng làm trụ sở cơ quan. (từ trang 93 đến trang 94)
13-06-2007 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 46/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 1 Cái Sơn Hàng Bàng, thành phố Cần Thơ (nay là quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). (từ trang 95 đến trang 96)
13-06-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 2494/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực 2 (12,2ha), phường An Thới, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Thới, quận Bình Thủy). (từ trang 97 đến trang 98)
13-06-2007 Quyết định số 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 1417/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư (35,96ha) xã An Bình, thành phố Cần Thơ (nay là phường An Bình, quận Ninh Kiều). (từ trang 99 đến trang 100)
13-06-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 54/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15ha phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ (nay là phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). (từ trang 101 đến trang 102)
13-06-2007 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ chỉ tiêu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2007 cho các quận, huyện và Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 103 đến trang 104)
13-06-2007 Công văn số 2707/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố v/v tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3809/BYT-ATTP. (từ trang 105 đến trang 106)
20-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 107 đến trang 110)
20-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 111 đến trang 115)
20-12-2006 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 116)
17-01-2007 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 117)
17-01-2007 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 118)
24,552,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner