Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 20-07-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 04 đến trang 16)
10-07-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 17 đến trang 39)
10-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 40 đến trang 45)
10-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 46 đến trang 50)
29-06-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. (từ trang 51 đến trang 60)
29-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 61 đến trang 69)
29-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. (từ trang 70 đến trang 79)
29-06-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 80 đến trang 85)
05-07-2007 Quyết định số 1569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy các văn bản có liên quan đến dự án khu dân cư tại phường An Thới, quận Bình Thủy do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Đức đầu tư. (từ trang 86 đến trang 87)
05-07-2007 Quyết định số 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu giáo dục thể chất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 88 đến trang 89)
06-07-2007 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu tiền sử dụng đất bổ sung công trình xây dựng Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực xã Thới Thuận huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 90 đến trang 93)
06-07-2007 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ôtô đến trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 94 đến trang 107)
09-07-2007 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận quỹ đất ở (10%) của dự án khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát bàn giao và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. (từ trang 108 đến trang 110)
09-07-2007 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy bỏ phương án nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ. (từ trang 111 đến trang 112)
09-07-2007 Quyết định số 1585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí tái định cư Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn. (từ trang 113 đến trang 120)
09-07-2007 Quyết định số 1586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Phòng Giám định Y oa kh thành Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 121 đến trang 122)
24,552,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner