Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 30-07-2007: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 04 đến trang 19)
04-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 20 đến trang 29)
04-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007. (từ trang 30 đến trang 39)
04-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 40 đến trang 45)
04-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị. (từ trang 46 đến trang 48)
04-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. (từ trang 49 đến trang 50)
04-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011). (từ trang 51 đến trang 56)
08-06-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v chia tách xã Thuận Hưng, thành lập mới xã Tân Hưng. (từ trang 57 đến trang 58)
04-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2007. (từ trang 59 đến trang 76)
04-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND7 ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 78)
11-07-2007 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao đất cho Sở Tư pháp để xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 79 đến trang 81)
11-07-2007 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng trạm Biến áp 220/110 kV Thốt Nốt tại xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 84)
11-07-2007 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 85 đến trang 87)
11-07-2007 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô thuộc Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long về trực thuộc Sở Giao thông Công chính. (từ trang 88 đến trang 89)
11-07-2007 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khang chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên dùng (SKC) sang đất ở đô thị (ODT) để xây dựng nhà ở cho công nhân tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 90 đến trang 91)
11-07-2007 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 92 đến trang 105)
08-06-2007 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. (từ trang 106 đến trang 107)
08-06-2007 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. (từ trang 108 đến trang 109)
08-06-2007 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt khóa IX. (từ trang 110 đến trang 111)
24,604,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner