Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 30-09-2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về Bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục 2, 3 ban hành theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ chi sự nghiệp; bãi bỏ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố; quy định mức phụ cấp lưu trú và chi hội nghị. (từ trang 04 đến trang 06)
27-08-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 07 đến trang 11)
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập và đổi tên mới khu vực thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. (từ trang 12 đến trang 14)
16-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 15 đến trang 19)
29-08-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy. (từ trang 20 đến trang 24)
26-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Cái Răng. (từ trang 25 đến trang 31)
20-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Cái Răng. (từ trang 32 đến trang 58)
06-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 59 đến trang 73)
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Cái Răng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 74 đến trang 81)
24-08-2007 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán 05 hộ (đợt 1) tại mố P5 cầu Cái Răng bị ảnh hưởng bởi dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 (địa bàn thành phố Cần Thơ) thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 84)
29-08-2007 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Bệnh viện ngoại sản Miền Tây tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 85 đến trang 87)
29-08-2007 Quyết định số 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 88 đến trang 90)
29-08-2007 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi quyết định cho các doanh nghiệp thuê đất trong khu Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 91 đến trang 92)
31-08-2007 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thành lập ấp và công nhận tổng số ấp thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. (từ trang 93 đến trang 95)
31-08-2007 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí giao nền tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ, đợt 2 - giai đoạn 1. (từ trang 96 đến trang 100)
31-08-2007 Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Du sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo. (từ trang 101 đến trang 104)
31-08-2007 Quyết định số 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Bình 1 để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo. (từ trang 105 đến trang 107)
31-08-2007 Quyết định số 2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất do Trung tâm Thông tin, Dịch vụ, Tài chính công quản lý và giao cho Học viện Chính trị khu vực IV để đầu tư xây dựng trụ sở Học viện Chính trị. (từ trang 108 đến trang 111)
31-08-2007 Quyết định số 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Bao bì PP Cần Thơ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác theo quy hoạch. (từ trang 112 đến trang 114)
04-09-2007 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn. (từ trang 115 đến trang 116)
04-09-2007 Quyết định số 2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Công an thành phố Cần Thơ sử dụng để xây dựng Trụ sở Công an phường Cái Khế. (từ trang 117 đến trang 119)
18,863,972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner