Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. (từ trang 03 đến trang 58)
07-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. (từ trang 59 đến trang 61)
07-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 62 đến trang 65)
07-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 66 đến trang 67)
07-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 68 đến trang 70)
07-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. (từ trang 71 đến trang 72)
07-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 74)
07-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 88)
07-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. (từ trang 89 đến trang 94)
07-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2008. (từ trang 95 đến trang 106)
07-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2008. (từ trang 107 đến trang 112)
07-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2008. (từ trang 113 đến trang 115)
24,189,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner