Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 05-04-2008: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí hoạt động hòa giải cơ sở. (từ trang 04 đến trang 06)
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 07 đến trang 17)
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Ninh Kiều. (từ trang 18 đến trang 49)
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính quận Ninh Kiều. (từ trang 50 đến trang 53)
04-02-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008. (từ trang 54 đến trang 57)
19-02-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện một số mặt công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2008. (từ trang 58 đến trang 62)
19-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về công tác thi đua khen thưởng năm 2008. (từ trang 63 đến trang 66)
19-02-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Phong Điền. (từ trang 67 đến trang 70)
04-02-2008 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. (từ trang 71 đến trang 83)
04-02-2008 Quyết định số 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 84 đến trang 86)
04-02-2008 Quyết định số 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v công nhận quyền sử dụng đất của Trường Mẫu giáo phường Thới Long, quận Ô Môn. (từ trang 87 đến trang 90)
04-02-2008 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v công nhận quyền sử dụng đất của Trường Mầm non 1 tháng 6. (từ trang 91 đến trang 93)
04-02-2008 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án “Nâng cao khả năng cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giảm tình trạng tai nạn và thương tích trong cộng đồng” tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 94 đến trang 96)
13-02-2008 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây Khu dân cư Hưng Thạnh (lô 5C), thuộc khu Đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO đầu tư. (từ trang 97 đến trang 99)
14-02-2008 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 100 đến trang 107)
14-02-2008 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 49 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 108 đến trang 118)
10-10-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 119)
21-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận Ninh Kiều năm 2008. (từ trang 120 đến trang 122)
20,064,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner