Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 10-06-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-05-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 21)
15-05-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 22 đến trang 23)
15-05-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 24 đến trang 25)
15-05-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 26 đến trang 27)
22-05-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 38)
12-05-2008 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Doanh nghiệp tư nhân Trung Nhứt chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Nhà máy lau bóng gạo. (từ trang 39 đến trang 41)
16-05-2008 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường tài sản cho Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Cần Thơ (nay là Công ty xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ) và Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. (từ trang 42 đến trang 43)
19-05-2008 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 44 đến trang 45)
19-05-2008 Quyết định số 1132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền bổ nhiệm, bãi miễn chức danh kế toán trưởng phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị kế toán. (từ trang 46 đến trang 47)
20-05-2008 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế và chiếu sáng Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. (từ trang 48 đến trang 49)
20-05-2008 Quyết định số 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền cơ sở hạ tầng cho 15 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. (từ trang 50 đến trang 53)
23-05-2008 Quyết định số 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cấp thành phố Cần Thơ lên đô thị loại I vào năm 2009. (từ trang 54 đến trang 58)
26-05-2008 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 11A (Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an thành phố), thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 64)
27-05-2008 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà truyền thống thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 65 đến trang 67)
27-05-2008 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 68 đến trang 75)
28-05-2008 Quyết định số 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Hạng mục: Cống Rạch Nhum Dự án Cống cấp 2 - Tiểu dự án Ô Môn - Xà No (đợt 4). (từ trang 76 đến trang 78)
28-05-2008 Quyết định số 1252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bán 16 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. (từ trang 79 đến trang 82)
30-05-2008 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà thành phố Cần Thơ thuê đất hoạt động kinh doanh dịch vụ Bến tàu khách Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 86)
02-06-2008 Quyết định số 1294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 87 đến trang 98)
27-05-2008 Công văn số 2847/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chấn chỉnh công tác gửi văn bản trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 99 đến trang 102)
24,189,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner