Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 30-06-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-06-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà. (từ trang 04 đến trang 20)
17-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành quy chế làm việc của UBND quận Ninh Kiều. (từ trang 21 đến trang 53)
16-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2008 quận Ninh Kiều. (từ trang 54 đến trang 58)
11-06-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2008. (từ trang 59 đến trang 63)
20-05-2008 Nghị quyết số : 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án điều chỉnh, thành lập mới 03 xã của huyện Phong Điền; thành lập quận Phong Điền thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 70)
11-06-2008 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2010. (từ trang 71 đến trang 74)
11-06-2008 Quyết định số 1437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non Ba Láng tại Khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 77)
12-06-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 78 đến trang 79)
16-06-2008 Quyết định số : 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Công trình đường dây 220kV Ô Môn – Sóc Trăng, quận Ô Môn. (từ trang 80 đến trang 88)
17-06-2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 89 đến trang 90)
17-06-2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 91 đến trang 92)
17-06-2008 Quyết định số 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 11 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau. (từ trang 93 đến trang 95)
17-06-2008 Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch diện tích giao nền tái định cư dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố. (từ trang 96 đến trang 99)
17-06-2008 Quyết định số 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. (từ trang 100 đến trang 101)
17-06-2008 Quyết định số 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - đợt 6. (từ trang 102 đến trang 106)
18-06-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều. (từ trang 107 đến trang 109)
18-06-2008 Công văn số 3342/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. (từ trang 110 đến trang 111)
24,604,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner