Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 10-07-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008. (từ trang 03 đến trang 11)
18-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn mức bổ sung ngân sách năm 2008 cho quận, huyện. (từ trang 12 đến trang 13)
18-06-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 14 đến trang 22)
18-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. (từ trang 23 đến trang 32)
18-06-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua. (từ trang 33 đến trang 48)
18-06-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 55)
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. (từ trang 56 đến trang 57)
18-06-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 61)
18-06-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. (từ trang 62 đến trang 65)
18-06-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 84)
18-06-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I. (từ trang 85 đến trang 86)
24,189,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner