Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 20-10-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-05-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 03 đến trang 04)
01-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Bình Thủy. (từ trang 05 đến trang 08)
01-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy v/v bổ sung dự toán chi và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. (từ trang 09 đến trang 17)
01-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 18 đến trang 23)
16-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 24 đến trang 49)
16-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 50 đến trang 51)
18-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy định chế độ họp, hội nghị trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận Bình Thủy. (từ trang 52 đến trang 61)
22-09-2008 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng mở rộng Nhà khách Thành ủy tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 62 đến trang 64)
22-09-2008 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động y tế để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 65 đến trang 79)
22-09-2008 Quyết định số 2305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (từ trang 80 đến trang 81)
22-09-2008 Quyết định số 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 91)
24-09-2008 Quyết định số 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa dạy nghề thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 92 đến trang 104)
28-05-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc thông qua Đề án phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính phường Long Tuyền, phường Long Hòa, phường Bình Thủy. (từ trang 105 đến trang 109)
24,189,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner