Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 83 + 84 xuất bản ngày 25-12-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 53)
27-11-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí. (từ trang 54 đến trang 58)
27-11-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 61)
27-11-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện. (từ trang 62 đến trang 63)
27-11-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất. (từ trang 64 đến trang 68)
27-11-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao. (từ trang 69 đến trang 78)
27-11-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường của thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 79 đến trang 82)
27-11-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo. (từ trang 83 đến trang 85)
27-11-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. (từ trang 86 đến trang 87)
24,189,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner