Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 15-03-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng. (từ trang 03 đến trang 05)
24-02-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. (từ trang 06 đến trang 12)
25-02-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. (từ trang 13 đến trang 23)
27-11-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn quận Cái Răng. (từ trang 24 đến trang 45)
27-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền. (từ trang 46 đến trang 52)
19-02-2009 Quyết định số 05/QĐ-BCĐ của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. (từ trang 53 đến trang 61)
23-02-2009 Quyết định số 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00658 ngày 04 tháng 7 năm 2001 cấp cho ông Trần Quốc Khởi. (từ trang 62 đến trang 63)
25-02-2009 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn - giai đoạn I. (từ trang 64 đến trang 77)
19-02-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 78 đến trang 79)
24-02-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. (từ trang 80 đến trang 81)
20-02-2009 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 4 năm 2009, ngày 01 tháng 7 năm 2009 và ngày 01 tháng 01 năm 2010. (từ trang 82 đến trang 88)
18,482,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner