Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 75 + 76 xuất bản ngày 15-08-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. (từ trang 03 đến trang 12)
31-07-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 13 đến trang 16)
07-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 17 đến trang 23)
07-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 24 đến trang 66)
07-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2009. (từ trang 67 đến trang 71)
28-07-2009 Quyết định số 2236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 72 đến trang 85)
28-07-2009 Quyết định số 2238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Trạm bơm PS-f tuyến cống thu gom Nam sông Cần Thơ thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 86 đến trang 88)
18,848,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner