Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 131 + 132 xuất bản ngày 25-12-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 16)
30-11-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. (từ trang 17 đến trang 18)
08-12-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 19 đến trang 20)
06-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 21 đến trang 26)
23-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ô Môn. (từ trang 27 đến trang 31)
15-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 32 đến trang 70)
23-11-2009 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành. (từ trang 71 đến trang 72)
26-11-2009 Quyết định số 3501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 77)
27-11-2009 Quyết định số 3502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm và dân cư thương mại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 78 đến trang 84)
02-12-2009 Quyết định số 3532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 85 đến trang 86)
04-12-2009 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập Văn phòng công chứng. (từ trang 87 đến trang 88)
17,161,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner