Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 61 + 62 xuất bản ngày 25-07-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 03 đến trang 09)
25-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 10 đến trang 17)
25-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. (từ trang 18 đến trang 19)
25-06-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố. (từ trang 20 đến trang 22)
25-06-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 23 đến trang 24)
25-06-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 25 đến trang 32)
25-06-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. (từ trang 33 đến trang 35)
25-06-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. (từ trang 36 đến trang 38)
25-06-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 40)
25-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 48)
15-07-2010 Chỉ thị số : 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa ứng dụng công nghệ thông tin” ở quận và mô hình “một cửa liên thông” ở 4 phường. (từ trang 49 đến trang 51)
25-06-2010 Nghị quyết số : 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. (từ trang 52 đến trang 88)
19,453,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner