Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 131 + 132 xuất bản ngày 20-12-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 54)
03-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 55 đến trang 59)
03-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”. (từ trang 60 đến trang 63)
03-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã. (từ trang 64 đến trang 67)
29-11-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh. (từ trang 68 đến trang 73)
06-12-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi. (trang 74)
07-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. (từ trang 75 đến trang 77)
29-09-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. (từ trang 78 đến trang 80)
06-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc kiện toàn tổ chức hoạt động hòa giải của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và Tổ hòa giải cơ sở. (từ trang 81 đến trang 83)
17-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường xã. (từ trang 84 đến trang 88)
19,970,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner