Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 91 + 92 xuất bản ngày 30-07-2014: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 05 đến trang 13)
11-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ. (từ trang 14 đến trang 16)
11-07-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” của thành phố Cần Thơ. (từ trang 17 đến trang 20)
30-06-2014 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chuyển đổi từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 21 đến trang 23)
07-07-2014 Quyết định số 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều đối với Tập đoàn phát triển nhà và đô thị. (từ trang 24 đến trang 25)
07-07-2014 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 36 hộ dân (đợt 12) dự án xây dựng đường hạ cất cánh Cảng Hàng không Cần Thơ. (từ trang 26 đến trang 29)
07-07-2014 Quyết định số 1819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 30 đến trang 32)
07-07-2014 Quyết định số 1821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến đường Cái Sơn - Hàng Bàng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để xây dựng Khu tái định cư. (từ trang 33 đến trang 34)
08-07-2014 Quyết định số 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Bệnh viện Vạn Phước Cửu Long tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 35 đến trang 37)
09-07-2014 Quyết định số 1832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần IEV Năng lượng sinh khối Việt Nam thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất củi trấu IEV Biomass Việt Nam tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 38 đến trang 40)
10-07-2014 Quyết định số 1833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. (từ trang 41 đến trang 44)
11-07-2014 Quyết định số 1865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập văn phòng công chứng. (từ trang 45 đến trang 46)
14-07-2014 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung đơn giá bồi thường về đất và điều chỉnh đơn giá cây trồng trong phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng khu tái định cư tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. (từ trang 47 đến trang 49)
16-07-2014 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 50 đến trang 51)
16-07-2014 Quyết định số 1882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Tiểu học Trường Xuân 1, thuộc xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 54)
16-07-2014 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 55 đến trang 57)
16-07-2014 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Tịnh thất Ngọc Quang chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (tôn giáo) để xây dựng mở rộng nhà Ni, nhà Cửu huyền tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. (từ trang 58 đến trang 60)
17-07-2014 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng công trình Đường đi cho các hộ dân quanh khu vực Nhà khách Thành ủy tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. (từ trang 61 đến trang 63)
17-07-2014 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 65)
17-07-2014 Quyết định số 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (trước đây là Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ) thuê để đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cần Thơ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 68)
17-07-2014 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 12 quản lý để đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cần Thơ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 69 đến trang 71)
18-07-2014 Quyết định số 1913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 72 đến trang 74)
22-07-2014 Quyết định số 1940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 76)
22-07-2014 Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 78)
24-07-2014 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ủy quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. (từ trang 79 đến trang 80)
25-07-2014 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 82)
25-07-2014 Quyết định số 1981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ thuê đất để đầu tư xây dựng mở rộng chợ An Bình tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. (từ trang 83 đến trang 86)
25-07-2014 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 87 đến trang 88)
18,907,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner