Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 159 + 160 xuất bản ngày 16-12-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. (từ trang 03 đến trang 27)
05-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2015. (từ trang 28 đến trang 45)
05-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công trình công cộng thuộc thẩm quyền đặt tên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 46 đến trang 49)
05-12-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020. (từ trang 50 đến trang 51)
05-12-2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 64)
05-12-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. (từ trang 65 đến trang 68)
05-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 69 đến trang 78)
05-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 79 đến trang 81)
05-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 87)
19,052,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner