Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 85 + 86 xuất bản ngày 18-07-2016: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 03 đến trang 09)
12-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn. (từ trang 10 đến trang 14)
13-07-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 15 đến trang 26)
04-07-2016 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 83 + 84 đến số 85 + 86). (từ trang 27 đến trang 50)
11-07-2016 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thuê của nhà nước và giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 52)
12-07-2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 53)
12-07-2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 54)
12-07-2016 Quyết định số 2223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 55)
12-07-2016 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 56)
12-07-2016 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 57)
12-07-2016 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 58)
13-07-2016 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 62)
14-07-2016 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 63)
14-07-2016 Quyết định số 2260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 64)
28-06-2016 Kế hoạch số 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động về phát triển bền vững thành phố Cần Thơ năm 2016. (từ trang 65 đến trang 87)
19,052,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner