Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 10-01-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 03 đến trang 05)
21-12-2017 Quyết định số 3433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung các địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. (từ trang 06 đến trang 15)
21-12-2017 Quyết định số 3435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 16 đến trang 76)
25-12-2017 Quyết định số 3478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tịnh thất Bửu Thiện để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 79)
28-12-2017 Quyết định số 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (từ trang 80 đến trang 90)
28-12-2017 Quyết định số 3593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ. (trang 91)
29-12-2017 Quyết định số 3628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để lập thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy nước Hưng Phú. (từ trang 92 đến trang 95)
18,848,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner