Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 28-02-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-02-2018 Quyết định số 465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nhà đầu tư và khoản 3, 4, 5 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2231/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 04)
21-02-2018 Quyết định số 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều để đầu tư xây dựng Trường Mầm non tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 05 đến trang 07)
22-02-2018 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (từ trang 08 đến trang 09)
23-02-2018 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 10 đến trang 14)
26-02-2018 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thới Lai. (từ trang 15 đến trang 21)
26-02-2018 Quyết định số 482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 22 đến trang 29)
23-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018. (từ trang 30 đến trang 36)
01-02-2018 Kế hoạch số 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. (từ trang 37 đến trang 65)
22-02-2018 Kế hoạch số 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030” giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 66 đến trang 71)
23-02-2018 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. (từ trang 72 đến trang 79)
18,920,132 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner