Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 14-03-2018: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (trang 03)
13-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (trang 04)
28-02-2018 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 05 đến trang 26)
28-02-2018 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy lau bóng, kho và lò sấy tại khu vực Thới An 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Chế biến lương thực Cần Thơ làm chủ đầu tư. (từ trang 27 đến trang 30)
01-03-2018 Quyết định số 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản hành chính. (trang 31)
01-03-2018 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại 279 quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền quản lý để thực hiện bố trí tái định cư. (từ trang 32 đến trang 33)
07-03-2018 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cái Răng. (từ trang 34 đến trang 39)
12-03-2018 Quyết định số 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trường Mầm non Trung Thạnh 2 sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 40 đến trang 42)
14-03-2018 Quyết định số 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phong Điền. (từ trang 43 đến trang 47)
14-03-2018 Quyết định số 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ô Môn. (từ trang 48 đến trang 53)
13-03-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). (từ trang 54 đến trang 56)
28-02-2018 Kế hoạch số 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 57 đến trang 63)
28-02-2018 Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 68)
02-03-2018 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”. (từ trang 69 đến trang 76)
13-03-2018 Kế hoạch số 01/KH-UBND-HND-HLHPN của Ủy ban nhân dân thành phố - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 83)
18,920,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner