Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 7-2018: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
12-07-2018 Quyết định số 1765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
11-07-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-07-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-07-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”. 
11-07-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2018. 
11-07-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 
11-07-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 
11-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018. 
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. 
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018. 
11-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực. 
11-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021. 
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 - 2019. 
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường. 
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý. 
10-07-2018 Quyết định số 1750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
09-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
19,970,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner