Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 
07-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ. 
07-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố Cần Thơ. 
07-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 
04-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011). 
04-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực. 
04-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một số Điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ.HĐND6 ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị. 
04-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí. 
04-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007. 
04-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND7 ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
04-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 
04-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp của thành phố Cần Thơ năm 2007. 
04-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
19,052,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner