Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất quận Cái Răng giai đoạn 2006 - 2010. 
17-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 
17-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
17-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quyết định Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thống nhất đề nghị lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng Cụm dân cư vượt lũ thành khu Dân cư và Tái định cư khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 
20-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về các giải pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng năm 2007 và những năm tiếp theo của quận Cái Răng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính cấp phường. 
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Cái Răng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,552,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner