Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Cái Răng. 
07-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Cái Răng. 
07-09-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo, hội họp của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Cái Răng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
06-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
20-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Cái Răng. 
26-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Cái Răng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
19,052,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner