Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều. 
13-07-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều. 
13-07-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
13-07-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
13-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v quyết toán ngân sách năm 2006. 
13-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v bãi nhiệm đại biểu HĐND quận Ninh Kiều. 
21-12-2006 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v quyết định chương trình giám sát năm 2007 của HĐND quận Ninh Kiều. 
21-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Ninh Kiều. 
21-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Ninh Kiều. 
21-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,633,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner