Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2007. 
12-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 
12-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. 
17-01-2007 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
17-01-2007 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20-12-2006 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền /v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v Xây dựng kế hoạch nâng cấp các công trình GTNT năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
20-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 
20-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 
20-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v thu - chi ngân sách năm 2006. 
20-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền v/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,552,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner