Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. 
27-11-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo. 
27-11-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường của thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
27-11-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao. 
27-11-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất. 
27-11-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
27-11-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-11-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí. 
27-11-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-11-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ. 
27-11-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ. 
27-11-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
18-06-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại IVề việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I. 
18-06-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 
18-06-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. 
18-06-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. 
18-06-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ. 
18-06-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua. 
18-06-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,189,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner