Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân quận Ô Môn ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính các phường Thới An, Phước Thới, Trường Lạc và phường Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 
01-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của quận Ô Môn năm 2008. 
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2008 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn. 
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2008. 
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Ô Môn. 
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn. 
01-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận. 
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn. 
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn. 
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 
28-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,189,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner