Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 
10-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn bổ sung chi lương và hoạt động phí của Trạm Thủy lợi năm 2008. 
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2008. 
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. 
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. 
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển, chi nguồn sự nghiệp môi trường năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển, chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc chi nguồn sự nghiệp giao thông năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2008 cho các xã, thị trấn. 
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
21-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 trung tâm thị trấn Thạnh An. 
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,189,868 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner