Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 
01-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. 
25-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng. 
25-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Cái Răng. 
25-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Cái Răng. 
12-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận Cái Răng. 
15-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn quận Cái Răng. 
15-12-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. 
27-11-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn quận Cái Răng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,847,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner