Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ Quốc phòng, an ninh năm 2009 cho các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 
14-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao dự toán bổ sung mục tiêu năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và mua sắm trang thiết bị phục vụ an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Công an huyện, từ nguồn tiết kiệm 10% thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm 2008. 
14-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
14-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 
14-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
05-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
05-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh năm 2009. 
05-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2009 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chính sách an sinh xã hội. 
05-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh phân bổ dự toán Thu - Chi Ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2009 cho các xã, thị trấn. 
05-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Vĩnh Thạnh; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Thạnh Thắng, Thạnh Lộc và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Vĩnh Bình, Thạnh Lợi. 
12-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch chi nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
12-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn. 
12-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
19,052,775 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner