Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2021 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 
26-02-2021 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
26-02-2021 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
26-02-2021 Quyết định số 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. 
25-02-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
22-02-2021 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021. 
22-02-2021 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 
22-02-2021 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
19-02-2021 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
17-02-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước. 
09-02-2021 Kế hoạch số 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 - 2025) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-02-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. 
05-02-2021 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ năm 2021. 
05-02-2021 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi Quyết định số 247/QĐ-UBND, Quyết định số 280/QĐ-UBND và sửa đổi Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. 
05-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
03-02-2021 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
29-01-2021 Kế hoạch số 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
29-01-2021 Kế hoạch số 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
29-01-2021 Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. 
29-01-2021 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
22,350,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner