Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Tư pháp: 83 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bãi bỏ Khoản A Điều 1 Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục và Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp. 
11-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực thi hành. 
11-12-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 
10-12-2013 Quyết định số 4237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại ấp, khu vực thuộc thành phố Cần Thơ. 
29-10-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
29-10-2013 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 
21-10-2013 Quyết định số 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. 
15-10-2013 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ. 
10-10-2013 Quyết định số 3176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. 
10-10-2013 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 
10-10-2013 Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
09-10-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. 
09-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. 
07-10-2013 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012. 
07-10-2013 Kế hoạch số 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
03-10-2013 Quyết định số 3094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Điểm h Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. 
27-09-2013 Quyết định số 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc lĩnh vực Nội vụ tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
27-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
19,471,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner