Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Hành chính: 67 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2016 Kế hoạch số 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. 
28-12-2016 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác cải cách hành chính năm 2017. 
22-11-2016 Quyết định số 3569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cần Thơ. 
25-10-2016 Quyết định số 3263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong các đô thị thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 
30-09-2016 Quyết định số 3000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 
25-08-2016 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016. 
24-08-2016 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực lâm nghiệp. 
01-08-2016 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Đăng Công báo từ số 91 + 92 đến số 93 + 94). 
01-08-2016 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Đăng Công báo từ số 91 + 92 đến số 93 + 94). 
01-08-2016 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 
22-07-2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
22-07-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố Cần Thơ”. 
21-07-2016 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 
04-07-2016 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 83 + 84 đến số 85 + 86). 
04-07-2016 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 83 + 84 đến số 85 + 86). 
09-06-2016 Quyết định số 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
02-06-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng xung điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-05-2016 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
27-05-2016 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Đăng Công báo từ số 73 + 74 đến số 75 + 76). 
27-05-2016 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Đăng Công báo từ số 73 + 74 đến số 75 + 76). 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
19,052,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner