Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Nội chính: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2017 Quyết định số 3509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017. 
21-11-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke. 
25-09-2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
01-09-2017 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ. 
26-07-2017 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
18-07-2017 Quyết định số 1812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
05-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
06-06-2017 Quyết định số 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ năm 2017. 
28-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. 
12-04-2017 Kế hoạch số 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí từ nay đến năm 2020. 
28-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải. 
23-03-2017 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. 
16-03-2017 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ. 
07-02-2017 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-01-2017 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,907,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner