"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  

Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Cần Thơ là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Internet; nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhiệm vụ Trang thông tin điện tử Công báo cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; là một hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cấu trúc Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Cần Thơ gồm 04 mục:

Mục Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.

Mục lục Công báo: Tập hợp tên các văn bản đã đăng Công báo theo cơ quan ban hành và sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Mục Văn bản quy phạm pháp luật: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp thành phố và cấp huyện ban hành từ năm 2005 đến nay.

Mục Văn bản theo lĩnh vực: Liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo theo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Nội dung văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Cần Thơ bao gồm:

1.   Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.

2.   Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền cấp thành phố xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

3.   Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.

4.   Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp thành phố lập, gửi đăng Công báo.

5.   Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chtịch y ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.

Việc đăng văn bản quy định tại khoản này do cơ quan ban hành quyết định.

Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Cần Thơ là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ -  CEIC).

32,295,961 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner