"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 271 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
30-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và các loại phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố.
26-12-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
26-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Cái Răng.
22-12-2008 Chỉ thị số : 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
22-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
19-12-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.
19-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 quận Bình Thủy.
18-12-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều.
18-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều.
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều.
16-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của huyện Thốt Nốt.
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
15-12-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng.
Chuyển tới trang:  /14     Số văn bản mỗi trang: 
32,282,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner