"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 6800 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 41 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 49 văn bản
 
Công nghiệp 15 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 1767 văn bản
 
Doanh nghiệp 8 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 25 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 20 văn bản
 
Hành chính 279 văn bản
 
Khen thưởng 5 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 12 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 57 văn bản
 
Lâm nghiệp 1 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 5 văn bản
 
Nhà ở 8 văn bản
 
Nội chính 121 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 33 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 169 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 223 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 23 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 24 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 49 văn bản
 
Thương mại 4 văn bản
 
Tư pháp 353 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 44 văn bản
 
Y tế 11 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 3451 văn bản.
14,207,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner