"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2022           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản được ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
13-04-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
29-03-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.
29-03-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
25-03-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-03-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-02-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
23-02-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
14-02-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-02-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
27-01-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
12-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
11-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý viên chức.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,020,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner