"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 36 văn bản được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình.
17-12-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.
08-12-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc không thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
08-12-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-12-2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-12-2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-11-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND/2 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tính giá thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND/3 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-11-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030.
09-11-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024).
27-10-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
15-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022.
20-09-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.
27-08-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.
27-08-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,282,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner