"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân quận Cái Răng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo, hội họp của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng.
07-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Cái Răng.
07-09-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Cái Răng.
06-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Cái Răng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
20-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Cái Răng.
26-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Cái Răng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner