"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007, điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện cuối năm 2007 và dự toán thu, chi năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc sửa đổi Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm.
06-11-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm.
06-11-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007.
12-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ giai đoạn 2006 - 2010.
12-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
12-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,258,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner