"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân quận Ô Môn           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.
24-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai thực hiện các Quyết định hành chính.
24-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn v/v củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải trên địa bàn quận Ô Môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,241,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner