"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
27-08-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
18-07-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
29-04-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007.
30-03-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v Ban hành Qui định Chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
21-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc không sản xuất lúa Xuân Hè 2007, triển khai sản xuất lúa Hè Thu 2007 và củng cố công tác phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner