"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Bình Thủy.
29-06-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006.
29-06-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.
29-06-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007.
29-06-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,319,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner